Tag: คนขับรถรับจ้างโคราช

คนขับรถรับจ้างโคราช

รถรับจ้างโคราชไม่อยากเจอถนนดังนี้รถรับจ้างโคราชไม่อยากเจอถนนดังนี้

ปัจจุบันธุรกิจรถรับจ้างถือเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะว่าสามารถขนได้ทั้งสิ่งของขนาดใหญ่ ขนได้ทั้งสัตว์เลี้ยง อาหาร เฟอร์นิเจอร์สำหรับการย้ายบ้าน นอกจากนี้รถรับจ้างทุกรูปแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เองก็อาจจะเกิดอันตรายได้หากว่าพบเจอกับสภาพของถนนที่ไม่ดี อาจจะต้องพบเจอกับอุบัติเหตุได้ และถนนที่หลายๆ คนซึ่งเป็นคนขับรถรับจ้างโคราชไม่อยากเจอนั้นมีดังต่อไปนี้ 1.ถนนที่กำลังสรัาง สำหรับการก่อสร้างถนนของประเทศไทยนั้น หลายๆ คนก็อาจจะรู้ว่ามีการก่อสร้างบ่อยมากเลยทีเดียว โดยการก่อสร้างถนนมักจะมีเศษหิน เศษดินและทราย รวมไปถึงตะปูต่างๆ  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเช่น ตำเท้า หรือว่าตำล้อรถยนต์ หากว่าล้อรถนั้นมีปัญหา จะนำพาไปสู่อุบัติเหตุได้ 2.ถนนที่มีทางโค้ง สำหรับข้อต่อไปที่หลายๆ คนเกรงว่าจะเกิดปัญหา ก็คือทางโค้งนั่นเอง โดยปกติทางโค้งเป็นทางที่ไม่มีรถวิ่งสวนกัน และไม่มีการวิ่งเพื่อทำความเร็ว แต่อย่างไรก็ดี ในเมื่อเป็นรถสำหรับส่งของ ความเร็วจะต้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว